Introductie

Ik doe leuke dingen met lieve mensen. Dat lijkt eenvoudig gezegd, maar voor mij persoonlijk is het dé lat waarlangs ik mijn werk inricht. Op die manier maak ik de keuzes die goed zijn voor mijn klanten, voor degenen met wie ik samenwerk, voor mijn projecten én voor mijzelf. Het vraagt mensénkennis…

Werken aan nieuw perspectief

Klanten bellen mij voor een nieuw perspectief op hun projecten en/of organisatieHet gaat daarbij vaak om vernieuwende projecten of om bestaande projecten die vastgelopen of zelfs al eens mislukt zijn. Voor die projecten is nieuwe energie en draagvlak gewenst en in deze organisaties komt dit niet vanzelf tot stand. Het zijn organisaties waar eigenaarschap van projecten & processen een terugkerend issue is. Deze klanten zijn overwegend overheden en non-profit instellingen, maar ik werk ook graag met professionals in het bedrijfsleven.

Interim-management & organisatiecoaching

Mijn kernproducten zijn (interim-, programma- & project-)management & organisatiecoaching op het gebied van business development, innovatie & ICT. Deze producten worden vrijwel altijd in co-creatie met mijn klanten tot stand gebracht, met zowel een procesmatige als inhoudelijke component. Mijn ervaring is dat succes en duurzame verandering het best worden behaald via verbinding op inhoud. Ik stuur op de werking van tijd, oog voor de klant en de menselijke maat in project- en programmamanagement.

Over innovatie

Een mooi introductiefilmpje over mij is in 2009 gemaakt door Emiel Venema en Kim Spinder voor het Open Innovatie Festival in Amsterdam.