Visie op Werk

In iedere organisatie is de rol en samenwerking van management en professionals bepalend voor het succes van het gehele systeem, zeker ook in relatie tot de omgeving van de organisatie. In mijn optiek is eigenaarschap van projecten & processen een belangrijke succesfactor in organisatie. In veel gevallen wordt dit onvoldoende uitgewerkt, waardoor resultaten kunnen tegenvallen. Zo ontstaan onder meer wachtlijsten, klachten, te lange doorlooptijden, vastgelopen processen, mislukte projecten en verkeerde verwachtingen. Het anders kijken naar managers & professionals in hun werkomgeving is een eerste stap op weg naar verbetering. Anders kijken betekent op zoek naar een nieuwe balans tussen zingeving (de vrijheid van professioneel handelen) enerzijds en zinvol (de bijdrage aan de organisatiedoelen) anderzijds.

Werkomgeving

Klanten bellen mij als zij een passende werkomgeving willen inrichten om hun managers en professionals in balans te kunnen laten functioneren zowel binnen als buiten de organisatie. Dat is meestal omdat het eigenaarschap niet goed belegd is of men niet kan beschikken over de juiste kennis & informatie op het juiste moment, maar ook omdat de rol en aansturing van managers en professionals in de organisatie verbetering behoeft. En dat bij projecten waarvoor draagvlak gewenst is dat niet vanzelf tot stand komt of waar eigenlijk niemand in gelooft. Ik heb bewezen dergelijke projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Klanten zijn overwegend overheden en not-for-profit instellingen, maar ik werk ook in het bedrijfsleven.

Zinvol en zingevend

In mijn visie bestaat een passende werkomgeving voor managers en professionals uit twee dimensies:

  • zinvol: het organiseren van de werkprocessen (processturing, het handelen van managers en professionals)
  • zingevend: het inregelen van de kennisstroom (kennis- en informatiemanagement, bijdrage aan organisatiedoelen)

In het werk van managers en professionals kunnen deze stromen niet los van elkaar worden gezien, maar moeten ze symbiotisch worden georganiseerd. Belangrijk aandachtspunten bij het inrichten van een passende werkomgeving zijn daarbij mijn inziens:

 

Zinvol

 Visie & Strategie

Leiderschap & Cultuur

Proces & Systeem

Vorm & Tijd

Zingevend

Ik kan bij het ontwikkelen van een professionele organisatie in verschillende rollen en disciplines behulpzaam zijn. Meer informatie over mijn inzet voor uw organisatie vindt u hier.