Referenties

In het verleden heb ik ook projecten uitgevoerd voor:

Aedes
Astma Fonds
Bouwradius
Corío
Digipolis
Eerste Kamer der Staten Generaal
Erasmus Universiteit
Essent Milieu
Fokus
FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling
Fries Museum
Gelders Erfgoed
Gemeente Den Haag
Gemeente Deventer
Gemeente Groningen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeentelijk Havenbedrijf
Gemeentemuseum Den Haag
GGD Rivierenland
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
GGZ Groep Europoort
GlaxoSmithKline
Haags Gemeentemuseum
Holec Holland NV
Hologic
ICCO
IIAV
KLM
Koninklijke Bibliotheek
Kwaliteitscentrum Examinering
MAB Groep BV
NPO
Van Mesdag Kliniek
Ministerie van BZK
Ministerie van BuZa
Ministerie van Justitie
Ministerie van LNV
Ministerie van OC&W
Ministerie van VROM
Ministerie van VWS
Movares
NIGZ
NV Nederlandse Gasunie
Nederlandse Vereniging van Banken
NUFFIC
Ottema-Kingma Stichting
Nationaal Dubo Centrum
Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
Nederlandse Vereniging van Banken
Oranjewoud
Princessehof
Provincie Groningen
Provincie Flevoland
Provincie Friesland
Provinsjale Biblioteek fan Fryslân
Radio TV Noord
Riagg Rijnmond Zuid
Rijksmuseum Amsterdam
Sara Lee/DE
SHV
Stad Antwerpen
Stedelijk Museum
Sutfene
Tweede Kamer der Staten Generaal
Univé
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wereld Natuur Fonds
Zorggroep Almere
Diverse overheidsorganisaties, hogescholen, advocatenkantoren en adviesbureaus

Hieronder vindt u een link naar mijn meest recente curriculum vitae.
CV Bart van der Meij PP (april 2018)