Vorm & Tijd

Projectmatig werken
Kan ik er een project van maken? Vrijwel altijd is het mogelijk om projectmatig te werken aan vernieuwing. Ook going-concern processen kunnen projectmatig worden benaderd. Het grote voordeel hiervan is dat de kans op bezieling groter wordt en eigenaarschap en doelen in de tijd helder zijn. Projecten hebben een hoger en creatiever energieniveau dan continue verbetering van standaard processen (klassieke vernieuwing).

Projectmatige aanpak
In de aanpak die ik samen met Pulsar Partners ontwikkel, spelen tijdelijkheid en tijd een essentiële rol. Er wordt gewerkt op basis van harde afspraken over de looptijd van een voorgenomen veranderingsproces. Beperking van de tijd om een gewenste verandering te realiseren is een noodzaak om de creatieve energie in mens en organisatie te bundelen.

Met deze aanpak garanderen wij harde resultaten in beperkte tijd.

Werking van Tijd
Alle projecten van Pulsar Partners worden strak in de tijd gezet. Er wordt nooit afgeweken van de vastgestelde eindtijd. Door spanning te brengen in de tijd worden mensen nood-gedwongen creatief en worden nieuwe oplossingen gevonden. Pulsar Partners heeft een project management methode (het octaaf) waarin tijdsbeperking een cruciale rol speelt om van inspiratie naar realisatie te komen.

Haalbaarheid
Samen realiseren wij onhaalbare projecten. Projecten die op voorhand op haalbaarheid zijn ingericht brengen geen vernieuwing. De wenselijkheid van de uitkomst van projecten stelt mensen in staat om creatieve en nieuwe oplossingen te bedenken! Echte vernieuwing gaat per definitie over het realiseren van het ondenkbare.

Eigenaarschap
Helder eigenaarschap is een essentieel principe om energie te bundelen. Om een project te laten slagen is het essentieel dat de projectleider zijn “ziel en zaligheid” verbindt aan het projectdoel. Dat gaat alleen werken als de projectleider volledig eigenaar is van het project. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever van het project. Dat is de reden dat wij niet in stuurgroepen of andere groepsverantwoordelijkheden geloven. Afspraken en committent zijn altijd 1 op 1 tussen opdrachtgever en afnemer.