Pulsar® visie

In mijn projecten en coaching werk ik vanuit de Pulsar® visie, zoals ik mij deze eigen heb gemaakt op de Pulsar Academie. Op de site van deVoorde wordt deze visie als volgt omschreven:

“De Pulsarvisie reikt mensen inzichten aan die hun autonomie, talent en zelfsturend vermogen aanspreken en versterken. Mensen en organisaties worden hierdoor bekrachtigd in hun vermogen om richting te geven aan hun eigen toekomst.

Bij het realiseren van deze visie wordt veel aandacht gegeven aan het vermogen van mensen zichzelf te veranderen. De Pulsarvisie concentreert zich op duurzame verandering: van een bestaande toestand bewegen naar een toestand die dichter bij het essentiële in een mens of organisatie bevindt. Het gaat om een diepgaande en in de mens of organisatie geïntegreerde verandering naar een grotere en meer creatieve levensruimte. Hierdoor ontstaat in het individu en/of de organisatie een vernieuwd perspectief, wat een opbouwende werking heeft op de levenskwaliteit.”