Leiderschap @ Open Innovatie Festival Amsterdam

Op 3 december jl. was het dan zover, ik reisde af naar Amsterdam om daar in het CCC van de gemeentelijke organisatie een workshop effectief leiderschap te verzorgen voor het Open Innovatie Festival. De workshop was aangekondigd met een filmpje, dus men wist wat men ongeveer van mij zou kunnen verwachten. Omdat ik open innovatie met crowdsourcen associeer, leek het mij van tevoren leukom op Twitter alvast wat stellingen vragen aan de zgn. Tweeps (mensenop Twitter). Het werd een bonte verzameling:

 • @albertlemmen: Leiderschap……t is net als met humor, de kr8 zit in de herhaling.
 • @albertheininga: Goeie managers zijn per definitie geen goeie leiders en omgekeerd.
 • @essen2punt0: De beste leiders faciliteren hun medewerkers en maken ze sterk genoeg om te groeien in vrijheid.
 • @JohnBJansen: Leiderschapen communities; een onverenigbare combinatie.
 • @kpmajoor: Collectief leiderschap, niet langer één leider binnen de groep, afhankelijk van het probleem kan iedereen de leiding nemen.
 • @mlbrsj: Zodanig leidinggeven dat een team gaat bloeien zit in het karakter en is geen aan te leren competentie.
 •  @mlbrsj: Medewerkers willen een leidinggevende die vertelt wat zij moeten doen.

Hoewel ik geen idee had op welke wijze dit in te passen zou zijn, besloot ik de stellingen wel mee te nemen. Nadat wij iets later waren gestart, begon ik met mijn presentatie, bestaande uit een aantal sheets met foto’s en dilemma’s.

View more presentationsfrom Bart van der Meij.

Mede-organisatoren van het Festival, Koen Lukas Hartog en Daan Schutz, ontvingen mij niet alleen in het CCC, maar zij maakten ook eenkort verslag op Twitter. Hun beeld van de sessie was alsvolgt (in oneliners):

 • Is gestart met zijn workshop “effectief leiderschap”
 • “Waarom zijn jullie bij workshop effectief leiderschap?” Antw: ik ben te lief/te streng/benieuwd/veelvraat
 • “Veel mensen in de overheid staat (nog) niet open voor nieuwe media.”
 • Laat filmpje over leiderschapzien (met Alec Baldwin)
 • “Dwingen is geen leiderschap. Leiderschap gaat over waarden en normen.”
 • “George W. Bush, Stalin en Hitler waren geen leiders.”
 • 2 dimensies in organisaties. Verticaal (hiërarchie, hebben we zelf verzonnen) en horizontaal.
 • Citeert zijn goede vriend Jan-Willem: “Verandering komt voort uit pijn of verlangen.”
 • “Lief zijn is een topkwaliteit voor een leider.”
 • “Overheid heeft geen klanten. Klant heeft individueel belang en overheid dient geen individuele belangen.”
 • “Ik doe leuke dingen met lieve mensen. Het is niet eenvoudig en soms eng om je werk zo in te richten.”
 • “Burgemeester Cohen toonde leiderschap in #dwddover Ramses Shaffy”
 • “Er is heel veel tijd en het is eenone-liner maar uiteindelijk is er alleen maar prioriteit.”
 • “Effectief leiderschap: degene die het licht laat zien in een veilige omgeving”
 • Einde bijzondere sessie @bartvandermeij, leuke groep ook.

Opvallend was dat vrijwel alle deelnemers management, leidinggeven en leiderschap door elkaar gebruiken. Nadat we met elkaar duidelijkheid hadden over de termen, ontspon zich een workshop die meer en meer over persoonlijk leiderschap ging. Vanuit de verschillende invalshoeken in de presentatie keken we naar hoe de deelnemers zelf met leiderschap en management omgaan, zowel in het ontvangen als in het geven ervan. Natuurlijk passeerde ook het thema Macht de revue. We kwamen tot de conclusie dat leiderschap iets is dat je van binnenuit hebt en dat macht iets is dat je van een ander krijgt. Bij leiderschap is de basis van macht vaak charisma, bij management hoofdzakelijk de formele positie. Dat kan natuurlijk ook best samengaan.

Het was een bijzondere ochtend, die nog nawerkte in een de gesprekken die ik met twee deelnemers over hun eigen situatie had. Absoluut de moeite waard geweest om op deze manier met mensen aan het thema leiderschap te werken!

Reageer op dit artikel