Presentatie Web 2.0

Gisteren heb ik, zoals via Twitter te lezen was, een inleidende presentatie voor collega’s gegeven over Web 2.0. Een spannende ervaring, want hoewel ik wel eens vaker een presentatie of training geef, blijkt telkens dat een groep die dichterbij mij staat ook spannender voor mij is. Interessant gegeven om nog eens over na te denken…

De presentatie verliep uiteindelijk best goed. Na een korte uiteenzetting over de verschillen tussen Web 1.0 en Web 2.0, heb ik een aantal voorbeelden gegeven van toepassingen die typisch zijn voor Web 2.0, zoals: del.icio.us , Netvibes , LinkedIn en LibraryThing . De meeste van deze toepassingen bleken onbekend, hoewel een aantal mensen wel in LinkedIn bleken mee te doen. Hoewel deze toepassingen een goede illustratie zijn, is iedereen steeds dol op het filmpje The Machine is Us/ing Us, zoals te zien op YouTube. Een snellere en betere uitleg van Web 2.0 is haast niet mogelijk.

Als commentaar op deze ontwikkeling werd ingebracht dat mensen steeds minder persoonlijk met elkaar te lijken communiceren, maar steeds vaker en meer via nieuwe hulpmiddelen. De vraag was ook wie er nu eigenlijk zit te wachten op al die gepubliceerde content in weblogs (zoals deze) en social networks?

De presentatie ging verder met een aantal ontwikkelingen zoals die in artikelen en boeken zijn te lezen: The Long Tail van Chris Anderson, Wisdom of Crowds van James Surowiecki en The Wealth of Networks van Yochai Benkler.

Met name The Long Tail maakte duidelijk dat Web 2.0 heel erg gaat over het beschikbaar maken van grote hoeveelheden digitale content en toepassingen die toegang bieden tot die content. Verrijking (tagging, reviews, etc.)door gebruikers (in sociale netwerken) maakt het mogelijk de content in niches ook vindbaar te maken voor geïnteresseerden (en eventueel te verkopen).

Hoewel de tijd het niet meer toeliet, kwamen we met elkaar ook nog even op het nut van dit soort toepassingen voor de overheid of andere publiek-maatschappelijke toepssing. Los van politici op Hyves en andere toepassingen van Personal Branding, passeerden ook ideeen over het toevoegen van user generated content aan GIS-systemen, erfgoedinformatie en systemen voor openbare veiligheid.

De conclusie van de avond was duidelijk: er is steeds meer informatie beschikbaar, steeds meer mensen publiceren en delen hun kennis, waardoor het steeds zinvoller wordt om je af te vragen wat je precies wilt vertellen, maar zeker ook wat je aan kennis en informatie tot je wilt (en kunt) nemen. Het toverwoord is focus, focus op de zaken die er voor jou werkelijk toe doen.

Reageer op dit artikel