Trefpunt Authentiek Verkopen

tn_congers

Afgelopen vrijdag 4 december kwamen de deelnemers en sprekers van KennisKwadraat samen op een heel bijzondere plek: het Trefpunt in Thesinge. Onderwerp van de masterclass was deze keer Authentiek Verkopen, opvallend genoeg waren er veel mensen met een salesachtergrond in het publiek. Maar goed, in een masterclass probeer je samen nog beter te worden in iets wat je al behoorlijk beheerst.

De aftrap was voor Geerten Eijkelenboom, naast spreker ook inwoner van Thesinge. Hij vertelde als eerste op welke bijzondere plek we te gast waren. Als relatieve buitenstaander kon hij boeiend vertellen over het Trefpunt, maar zeker ook over zijn eigen ervaringen met de inwoners van het dorp: als je je open stelt, wordt je in dit dorp snel opgenomen.

Jan Willem Wolff gebruikte zijn presentatie om de deelnemers zich uitgebreid aan elkaar te laten voorstellen. En terwijl iedereen vertelde wie hij was en waarom dit onderwerp zo aansprak, ontstonden al de eerste verbanden waar mensen kansen zagen om hun eigen diensten aan te bieden als hulp bij de ander. Heel even kwam er nog een kleine discussie over wat je nou eigenlijk onder verkopen kan verstaan: gaat het om de voet tussen de deur of juist om andere werkwijzen. We besloten dat het erom gaat dat er iemand iets aanbiedt van waarde en dat de ander dan in dank accepteert én betaalt. Jan Willem sloot af met een sheet waarop zijn gouden tips voor authentieke verkoop staan.

Vervolgens vertelde Geerten Eijkelenboom over een aantal echte cases uit zijn carrière. Zo wist hij als verslaggeven van OOG Radio binnen te dringen in de kleedkamer van Bob Dylan voor een interview, door zijn management te verleiden hem toe te laten. Maar hij vertelde ook een mooie anekdote over het verkopen van een werkgelegenheidsplan aan de gemeente als directeur van een  kunstbedrijf. En over de onderhandelingen als ICT accountmanager met een klant over de prijs. Zijn tips gingen dan ook over respectievelijk volharding, in jezelf geloven en nee durven zeggen.

Deze keer had ik zelf onderstaand filmpje geselecteerd, welke ik goed vond passen in het thema. Het is een scène uit Mad Men, waarin hoofdrolspeler Don Draper zijn idee over de reclamecampagne voor de nieuwe diaprojector voor Kodak. Na vele problemen rond zijn identiteit, maîtresse, vrouw en vrouwelijke klant, pitcht hij na het bladeren in zijn fotoalbum de Caroussel. Juist die vermenging van zijn eigen leven met de verkoop van zijn idee, maakt Don uitermate geloofwaardig. Misschien staat hij het wel meer aan zichzelf te verkopen dan aan zijn klant?

http://vimeo.com/7152322

Vervolgens gingen we op veldwerk in Thesinge. Onder de deskundige leiding van ‘monnik’ Jacob van der Woude kregen we een historische rondleiding door het dorp. De rondleiding bracht ons langs de kerk, door mooie oude straten, naar huiskamercafé ’t Jopje. We werden er gastvrij ontvangen en kregen een korte uitleg over deze uitspanning. Het café dateert uit 1762 en is – met een onderbreking van 25 jaar – altijd als dorpscafé in gebruik geweest. Tijdens de rondleiding spraken we over de katholieke historie van het dorp, dat onder meer een heus klooster herbergde: het klooster Germania (eind twaalfde eeuw), na 1400 Thiasingacloster. Er is nog veel onbekend over het klooster, dus iedereen met meer informatie wordt verzocht zich te melden bij de ‘monnik’.

Zoals gebruikelijk sloten we af met een borrel, waar nog even werd nagepraat over de middag, nieuwe kansen werden onderzocht en de boeken van de deelnemers bekeken.

Reageer op dit artikel